Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website (https://www.denoorderkempen.be) en al haar sub-sites (hierna 'de website' genoemd) aangeboden door De Noorderkempen met maatschappelijke zetel in Kweekstraat 4b | 2330 Merksplas (hierna 'wij' of 'ons' genoemd), met ondernemingsnummer BE0427-003-106. De Noorderkempen is eigenaar en beheerder van de website.