Webtoegankelijkheid

De Noorderkempen streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze website (www.denoorderkempen.be).

 

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 

Deze website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA.

 

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog openstaande problemen en mogelijke oplossingen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is, horen wij het graag van je. 

  • De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.
  • Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.
  • Enkele kleine aanpassingen aangaande het kleurcontrast moeten nog gebeuren.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 18 december 2020. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 18 december 2020.

 

Feedback & contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@denoorderkempen.be of via onze contactpagina. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 10 werkdagen.  

 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je kan hen bereiken op deze manieren:

  • Adres (post): Vlaamse Ombudsdienst | tav Vlaams ombudsman | Leuvenseweg 86 | 1000 Brussel
  • Mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • Telefoon: 02-552 48 48 of het gratis nummer 1700