Machtigingen & protocollen

Wanneer we je persoonsgegevens elektronisch uitwisselen met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, wordt er een protocol tussen deze partijen afgesloten. Je kan deze beraadslagingen & protocollen hieronder raadplegen.

Algemeen

 

Protocollen in functie van de omvorming naar een woonmaatschappij

 

Privacyverklaring per specifieke dienstverlening van De Noorderkempen