Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties. We sommen ze hieronder op, opgesplitst in twee groepen (met terugbetaling van het inschrijvingsgeld en zonder terugbetaling).

Je wordt geschrapt en krijgt je inschrijvingsgeld terugbetaald als...

  • ...je een erfpachtwoning, sociale kavel of sociale koopwoning krijgt toegewezen.
  • ...je niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.
  • ...je zelf vraagt om geschrapt te worden van de wachtlijst.

 

Je wordt geschrapt en krijgt je inschrijvingsgeld niet terugbetaald als...

  • ...je bewust foute of onvolledige gegevens gaf.
  • ...je twee keer een grond of woning weigert die aan je keuze qua ligging beantwoordt.
  • ...je niet reageert binnen 15 dagen nadat je een aanbodbrief van ons ontvangen hebt (tenzij overmacht).
  • ...je je adreswijziging niet meldt.