Moet ik vlot Nederlands spreken?

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Als je niet zo goed Nederlands verstaat, raden wij je aan om je door iemand te laten vergezellen die het Nederlands wel machtig is. We vinden het immers belangrijk dat je goed begrijpt waarvoor je je inschrijft en wat de voorwaarden zijn.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Ook je eventuele partner moet voldoende Nederlands spreken. Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau A1 voor spreken).

 

Hoe controleren jullie dat ik Nederlands spreek?

  • We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
  • Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest.
  • Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
  • Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar het Agentschap Integratie & Inburgering in Hoogstraten of in Turnhout.