Wat is een actualisatie?

We actualiseren jouw dossier jaarlijks op de dag dat je je inschreef.

  • Als je nog steeds voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, gebeurt er niets. Je blijft dan gewoon ingeschreven en moet niets doen.
  • Als je niet meer voldoet an de inschrijvingsvoorwaarden, sturen we je een brief. Je moet dan binnen de termijn die in de brief staat, bewijzen dat je nog wel voldoet. Dit kan je door digitaal bewijsstukken toe te voegen aan jouw dossier in het centraal inschrijvingsregister. Je kan deze bewijsstukken ook aan ons bezorgen. Als je niet (tijdig) reageert op onze brief, schrappen we je van de wachtlijst.

 

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst. Het is dus heel belangrijk om te bewijzen dat je nog voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden als je kandidaat wil blijven.