Wat als ik de opzeg wil geven?

Wil je verhuizen? Dan moet je de huur opzeggen.

 

Hoe zeg ik de huurovereenkomst op?

Je kunt de huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegbrief (word - 22kb) af te geven op ons kantoor. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf. Enkel mailen of telefoneren is niet genoeg.

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Als het ganse gezin de woning wil verlaten, dan moet ook jouw partner (gehuwd/ feitelijk of wettelijk samenwonend) het opzegdocument ondertekenen. Bijwoners moeten geen opzeg betekenen. 

 

Hoelang duurt de opzeg?

  • Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg werd gegeven. Bijvoorbeeld: je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. We ontvangen de brief op 16 augustus. De opzegtermijn start dan op 1 september en duurt tot en met 30 november.
  • Als de laatste overblijvende huurder verhuist naar een woonzorgcentrum of wanneer deze gebruik maakt van woonondersteuning bij een aanbieder van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning, dan duurt de opzegtermijn één maand. Je bezorgt ons in dat geval een attest om dat te bewijzen.
  • Als de laatste overblijvende huurder overlijdt, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde (= de laatste dag) van de tweede maand na dit overlijden. Blijven er nog bijwoners over? Dan hebben zij het recht om de woning tijdelijk verder te bewonen tot de laatste dag van de zesde maand nadat wij het overlijden vernamen. Deze termijn kunnen we verlengen om billijkheidsredenen tot maximaal vijf jaar. De bijwoners sluiten een bezettingsovereenkomst af met ons. Tijdens deze periode mogen er geen extra personen komen bijwonen in de woning. 

 

Laat de woning in goede staat achter!

  • Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning komen kijken. Je moet ons hierbij helpen en deze mensen binnen laten. We maken hier samen afspraken over.
  • Als je de opzeg gegeven hebt, komt iemand van De Noorderkempen kijken naar je woning. Samen maken we afspraken over wat er nog in orde moet gebracht worden tegen het einde van de opzegperiode. Als je bepaalde meubels/ gordijnen wil overlaten aan de nieuwe huurder, moet je hiervoor het overnameformulier (pdf - 154kB) invullen. Zowel jij als de nieuwe huurder moeten dit ondertekenen. Dit kan enkel als tijdig duidelijk is wie er na jou in de woning zal komen wonen.
  • Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Als alles in orde is en je hebt geen huurachterstal, dan krijg je jouw waarborg terug.
  • Tijdens de sleuteloverdracht op het einde van de opzeg nemen we samen de meterstanden van elektriciteit, gas & water op. Laat deze meters dus niet afsluiten. Je geeft al jouw sleutels af aan de medewerker van De Noorderkempen.