Daar kan je op bouwen!

zoek:

Kooprecht zittende huurder

Als huurder van een sociale woning, gelegen in het Vlaamse gewest, heb je onder bepaalde voorwaarden het recht om de woning die je huurt, te kopen.

OPGELET! Je kan dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021. Nadien kan je jouw huurwoning niet meer aankopen.

Voorwaarden

Om de sociale woning die je huurt te kunnen kopen, voldeed je op 24 april 2017 aan bepaalde voorwaarden. Als je op die datum niet voldeed aan de voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor het aankopen van je huurwoning. Het gaat daarbij om onder meer:

  • De woning moet minstens 15 jaar ter beschikking gesteld zijn als sociale huurwoning.
  • De koper moet minstens 5 jaar ononderbroken in de huurwoning gewoond hebben.
  • De koper heeft op het ogenblik van de aankoop geen eigendom.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden. Meer informatie daarover vind je op de website van VMSW.

Let op! Ook na de aankoop gelden er een aantal verplichtingen. Zo moet je onder andere gedurende een periode van 20 jaar na de aankoop in de woning blijven wonen.

Procedure

  • Je betaalt administratieve kosten en ontvangt een betalingsbewijs.
  • Als alle voorwaarden vervuld zijn, krijg je een attest van de Raad van Bestuur van De Noorderkempen.
  • De Noorderkempen vraagt het schattingsverslag aan en eventueel nog aanvullende opmetingen. De kost van het schattingsverslag en van de aanvullende opmetingen moet vooraf worden betaald.
  • Als je akkoord gaat met de schattingsprijs, wordt de woning verkocht.

Bedrag

De prijs die je voor je huurwoning betaalt, is gelijk aan de door de schatter geschatte marktwaarde.

Je betaalt – naast de verkoopprijs – ook de volgende kosten:

  • Alle kosten voor de notariële verkoopakte: ereloon, dossierkosten, registratierechten (1,5%)…
  • De schattingsvergoeding van € 278 (bedrag in 2018)
  • De kosten van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten. Het totale bedrag van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt tot maximaal € 941 (bedrag in 2018).

Wetgeving

Artikel 43 van de Vlaamse Wooncode & Bijlage III van het Overdrachtenbesluit van 29 september 2006

Meer informatie?

Alle informatie over het kooprecht voor zittende huurders vind je hier.