Daar kan je op bouwen!

zoek:

Toewijzing

 

Wat bepaalt welke kandidaat-huurder in aanmerking komt?

Wanneer een woning vrij komt, moet bepaald worden aan welke kandidaat-huurder men de woning zal toewijzen. Bij het nemen van dergelijke beslissing moet De Noorderkempen de procedure volgen die bepaald is in het Kaderbesluit Sociale Huur.

Een lijst met chronologische volgorde van inschrijving en prioriteitscodes

De huurdienst drukt eerst een lijst af van alle kandidaat-huurders die zich voor de vrijkomende woning hebben ingeschreven. Op die lijst staat iedereen vermeld, volgens de chronologische volgorde van inschrijving en met zijn prioriteitscodes.

Een voorstel van toewijzing op basis van de lijst en met toepassing van de voorrangsregels

De huurdienst maakt op basis van bovengenoemde lijst een voorstel van toewijzing op. Dat doen we door de regels toe te passen die beschreven zijn in het Kaderbesluit Sociale Huur van de Vlaamse Regering, dat het sociale huurstelsel reglementeert en in het intern huurreglement van De Noorderkempen.

Dit betekent dat de chronologische volgorde van inschrijving het hoofdprincipe blijft, én gecorrigeerd en aangevuld door de voorrangsregels toe te passen.

Opgelet!

Bij de toewijzing wordt de echtgeno(o)t(e) van de kandidaat-huurder niet mee in aanmerking genomen voor de aftoetsing van de toelatingsvoorwaarden…

  • …als er een vordering tot echtscheiding is ingesteld.
  • …als er een gegronde reden wordt aangevoerd voor het niet instellen van een vordering tot echtscheiding.
  • …als er een vermoeden van afwezigheid als vermeld in artikel 112 van het Burgelijk Wetboek is vastgesteld.

 

Ben jij de gelukkige?

De eerste kandidaten die - na toepassing van de voorrangsregels – op de lijst voorkomen, worden aangeschreven met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in de vrijgekomen woning. Let wel: dit betekent niet noodzakelijk dat de woning ook automatisch aan jou zal worden toegekend indien je ‘ja’ zegt. Er is immers maar één woning toe te kennen. Wie eerst op de ranglijst van toekenning staat blijft natuurlijk eerste, maar als de eerste en de tweede kandidaat bijvoorbeeld weigeren, kan men op die manier de derde kandidaat die misschien wel positief geantwoord heeft veel vlugger dan vroeger de woning toekennen.

De woning wordt definitief toegewezen

Op basis van de teruggekeerde antwoorden van de eerste kandidaat-huurders wordt een definitieve volgorde van toekenning opgemaakt en het Toewijzingscomité wijst toe.

De eerste kandidaat-huurder wordt aangeschreven om de administratieve formaliteiten te vervullen.

 

OPGELET!

ZEG NOOIT JE HUIDIGE HUUROVEREENKOMST OP TOT WANNEER JE EEN SCHRIFTELIJKE TOEWIJZING VAN DE NOORDERKEMPEN HEBT ONTVANGEN!

 

Basistaalvaardigheid Nederlands

Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste. Na één jaar sociaal huren moet je verplicht een basisniveau Nederlands hebben. Een basisniveau Nederlands is het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Cursus of school vinden

Heb je het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? Dan kan je gratis Nederlands leren. Op de website van het Agentschap Integratie & inburgering vind je de adressen en de openingsuren van organisaties die jou kunnen helpen. Zij informeren jou over Nederlands leren en helpen je om een school of cursus te vinden. Hieronder vind je alvast een aantal organisaties uit de buurt van ons werkgebied:

  • Contactpunt Hoogstraten | Jaak Aertslaan 4 | 2320 Hoogstraten | 014-42 06 69 (inburgering) | 0483-34 77 66 (Nederlands)
  • Contactpunt Turnhout | Renier Sniedersstraat 62-64 | 2300 Turnhout | 014-42 06 69 (inburgering) | 0489-11 74 39 (Nederlands)
  • Contactpunt Schoten | Huis van het Kind | Curielaan 1 | 2970 Schoten | 015 28 18 30 (inburgering) | 0484 71 37 94 (Nederlands)

Boete

Heb je het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen € 25 en € 5 000. Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt jouw dossier op. Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.

Vrijstelling | geen basisniveau Nederlands nodig

Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
  • Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

Uitstel | je mag het basisniveau Nederlands later halen

Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag je het basisniveau Nederlands later behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door je beroep, medische of persoonlijke redenen.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.

CONTACTEER ONS

AdresKweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon014-63 95 95

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u – 18u
Dinsdag10u – 12u
Woensdag10u – 12u
Donderdag10u – 12u
Vrijdag10u – 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.