Daar kan je op bouwen!

zoek:

Ingeschreven…en nu?

 

Hoe lang moet ik wachten op de toewijzing van een woning?

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Je kan wel bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.

Hoelang je zal moeten wachten, kan niet op voorhand gezegd worden. Dit hangt niet alleen af van de chronologische volgorde van inschrijvingen, maar wordt ook sterk beïnvloed door factoren zoals:

  • De grootte van het gezin | de rationele bezetting | woonbezettingsnorm

De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen. De Noorderkempen houdt daarbij rekening met maatschappelijke evoluties. Bijvoorbeeld: ben je een alleenstaande ouder met 1 kind, dan kom je volgens de rationele bezetting zowel in aanmerking voor een woning met twee als met drie slaapkamers.

Voor woningen met 4 en 5 slaapkamers wordt de regel ”+1 slaapkamer” niet toegepast.

  • Het toepassen van de absolute en specifieke voorrangsregels

Deze voorrangsregels vind je terug in ons intern huurreglement (zie ”Documenten” bovenaan).

  • De keuzes die je maakte op het keuzeformulier

Een brede keuze verhoogt de kans dat er een woning van jouw voorkeur sneller vrijkomt. Met een beperkte keuze verkleinen je kansen al snel.

  • Het aantal kandidaat-huurders dat zich net als jou voor dezelfde wijken/ straten of types heeft ingeschreven
  • Het aantal nieuwe sociale appartementen/ woningen dat gebouwd wordt in de betreffende gemeenten van jouw keuze

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht. 

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.
Indien je een correspondentieadres gebruikt, zorg je ervoor dat dit steeds up-to-date is.

Ook een wijziging in jouw gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging meteen weten.

Openbaar inschrijvingsregister

De kandidaat-huurder kan het openbaar inschrijvingsregister (zonder persoonsgegevens) elke woensdag tussen 10u en 12u inkijken op het kantoor van De Noorderkempen (Kweekstraat 4b | 2330 Merksplas).

Actualisatie

Minstens in elk oneven jaar zal De Noorderkempen een controle uitvoeren op alle binnengekomen aanvragen. Deze controle wordt de “actualisatie” genoemd.

Wat gebeurt er bij de actualisatie?

De Noorderkempen schrijft de kandidaat-huurders die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven aan met de vraag hun kandidatuur te hernieuwen door hun nieuwe gegevens te bezorgen. Je hebt ook de mogelijkheid om je keuzes aan te passen/ te wijzigen. Neem in dat geval contact met ons op!

Wat moet je doen?

Het gevraagde moet vóór de opgegeven datum aan de De Noorderkempen bezorgd worden. Indien je niet reageert op deze oproep, wordt je aanvraag geschrapt uit de registers van de kandidaat-huurders.

Wanneer wordt mijn inschrijving geschrapt van de lijst?

De schrappingsgronden vind je terug in het intern huurreglement.

Je kandidatuur wordt geschrapt uit de lijst als…

  • ​…je een woning van De Noorderkempen aanvaardt → in dat geval word je huurder bij De Noorderkempen
  • …je niet reageert op onze oproep tot actualisatie.
  • …je niet voldoet aan de inkomensvoorwaarden.
  • …je tweemaal een aanbod weigert.
  • …bij een aanbod of actualisatie de brief onbesteld terugkomt van het laatst gekende adres bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).

Je wordt door De Noorderkempen schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping.

CONTACT
AdresKweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon014-63 95 95

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u – 18u
Dinsdag10u – 12u
Woensdag10u – 12u
Donderdag10u – 12u
Vrijdag10u – 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.