Daar kan je op bouwen!

zoek:

FAQ

FAQ | Ik ben kandidaat-huurder

| Kan ik een aangeboden woning vooraf bezoeken?​

Natuurlijk, dat is toch de bedoeling. Als huurder heb je het recht te weten waaraan je begint. Als het over nieuwe woningen gaat, organiseert De Noorderkempen een kijkmoment vooraf.

In principe moet de woning die opgezegd werd voor bezoek wekelijks beschikbaar zijn gedurende twee dagen per week en twee opeenvolgende uren per dag. Elke partij (De Noorderkempen en de vertrekkende huurder) bepaalt één van deze twee dagen en uren. In de praktijk is het meestal zo dat de vertrekkende huurder en kandidaat-huurder tot een afspraak komen die hen het beste past.

Houd er rekening mee dat er maar een beperkte tijd (15 dagen) is om te beslissen of je de woning zult aanvaarden of niet.

| Moet ik de pensioenleeftijd bereikt hebben om een bejaardenwoning aan te vragen?

Bejaardenwoningen en -flats zijn in principe bestemd voor de huisvesting van de doelgroep ”ouderen“. De Noorderkempen zal daarom de vrijgekomen bejaardenwoningen toewijzen aan kandidaat-huurders waarvan minstens één van de partners minstens 65 jaar is op het moment van de toewijzing.

Welke woningen zijn voorbehouden voor de doelgroep ”ouderen“? Dit vind je in het intern huurreglement (Bijlage 1 | Lijst doelgroepen per gemeente).

| Wat als mijn gezin nog niet in België is?​

Bij een geplande gezinshereniging moet je je inschrijven voor een woning die voldoet aan de rationele bezetting waarbij er rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling na de gezinshereniging.

Indien je gezinsleden hebt in het buitenland, moet je ons hiervan op het ogenblik van de inschrijving op de hoogte brengen. Je kan immers enkel ingeschreven worden voor de woningen die geschikt zijn om met het voltallige gezin te bewonen.

Als op het ogenblik van een mogelijke toewijzing vastgesteld wordt dat de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden en dat de woning dus niet effectief rationeel bezet kan worden, wordt er gekeken naar de feitelijke bezetting. Er zal dan een woning die aan jouw huidige gezinssamenstelling aangepast is, worden toegewezen met inachtneming van de voorrangsregels.

Zodra de gezinshereniging plaatsvindt, zal je een woning voor de nieuwe gezinssamenstelling worden toegewezen via de voorrangsregel ‘primaire mutatie’.

4 | Kom ik in aanmerking voor een aangepaste woning?

Onze maatschappij heeft slechts een beperkt aantal aangepaste woningen voor huurders met een fysieke beperking. Enkel indien de kandidaat-huurder of het gezinslid beschikt over een medisch attest waaruit blijkt dat hij/zij rolstoelgebonden is, komt hij/zij prioritair in aanmerking voor deze woningen.

De huurder is verplicht om in te stemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de woning aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap, en niet langer bewoond wordt door een persoon die daar nood aan heeft. De verhuurder kan een gemotiveerde afwijking toestaan.

Bestaan er nog andere specifieke doelgroepen?

Ja, er zijn nog andere specifieke doelgroepen. Deze zijn per gemeente van ons werkgebied bepaald. Kijk hiervoor in het intern huurreglement (Bijlage 1 | Lijst doelgroepen per gemeente).

 

FAQ | Ik ben huurder

Wat als ik in een te grote woning woon?

De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je ‘onderbezet’. We vragen je dan te verhuizen naar een kleinere woning.

Wat mag bijvoorbeeld niet?

  • Je woont alleen en hebt drie slaapkamers. Dan heb je twee slaapkamers extra. Dit is één te veel.
  • Je bent een koppel en hebt vijf slaapkamers. Dan heb je drie slaapkamers extra. Dit is twee te veel.

Wat mag bijvoorbeeld wel?

Je bent een koppel met één kind en hebt vier slaapkamers. Dan heb je maar één slaapkamer meer dan het aantal bewoners. Dit mag.

Waarom controleren we dit?

We willen je een woning op jouw maat geven: niet te groot, niet te klein. Een grote woning vraagt vaak meer onderhoud en energiekosten dan een kleine woning. Je verhuist naar een andere woning dichtbij, waarbij je huurkosten nooit hoger liggen dan nu. Ook staan er veel grote gezinnen op onze wachtlijst. Zij kunnen dan verhuizen naar een woning op hun maat. 

Wat als je twee keer een aanbod om te verhuizen weigert?

Je krijgt twee keer een aanbod op maat (binnen een straal van 5 kilometer en een huurprijs die niet hoger is dan je huidige huurprijs). Weiger je dit twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. Je betaalt voor een slaapkamer te veel € 32 per maand (bedrag in 2020, jaarlijks te indexeren). Dit betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

CONTACTEER ONS

AdresKweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon014-63 95 95

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u – 18u
Dinsdag10u – 12u
Woensdag10u – 12u
Donderdag10u – 12u
Vrijdag10u – 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.