Sanitair

Boiler

Onderhoud

Als de boiler lekt, meld je dat onmiddellijk aan De Noorderkempen of aan Jan Van den Heuvel. Wij zullen ervoor zorgen dat de boiler hersteld wordt. Wanneer blijkt dat de lek ontstaan is door nalatigheid van de bewoner, zullen de kosten voor de herstelling teruggevraagd worden.

Tips!

 • Bescherm je boiler tegen vorst.
 • Stel je boiler nooit in op meer dan 60 graden.
 • Verlucht regelmatig de ruimte waarin de boiler staat om CO-vergiftiging te voorkomen.
 • Hangt er een geur van gas in de woning? Draai onmiddellijk de gaskraan dicht en waarschuw ons!

 

Herstelling

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
Er is schade aan de boiler of onderdelen ervan door vorst. De huurder
Er is schade aan de boiler door een fout van de huurder. De huurder
Er is een lek bij de boiler. De Noorderkempen
De boiler werkt niet zoals het moet. De Noorderkempen
Het water wordt niet warm. De Noorderkempen
Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan. De Noorderkempen
Er hangt een gasgeur in de woning. De Noorderkempen

 

Gootsteen

Onderhoud

 • Reinig en droog de gootsteen na elk gebruik.
 • Reinig de gootsteen elke week met de juiste schoonmaakmiddelen.
 • Kuis minimum één keer per jaar de sifon uit.
 • Gooi geen olie, vet of resten in de gootsteen. Dit zorgt voor verstoppingen.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
De gootsteen is verstopt. De huurder
De gootsteen is stuk door normale slijtage. De Noorderkempen
De siliconen zijn versleten. De Noorderkempen *

* | Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door ons gedragen. De normale slijtage is deze die voortkomt uit het normaal gebruik. Kosten voor herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan jou als huurder, zullen aan jou teruggevraagd worden. De herstellingen zelf gebeuren wel steeds door ons.

Lavabo | douche | bad

Onderhoud

 • Reinig en droog je lavabo, bad en/of douche na elk gebruik. Reinig en droog douchewanden & -deuren na elk gebruik.
 • Reinig je lavabo, bad en/of douche elke week met de juiste schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen.
 • Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons. Zo voorkom je geurhinder.
 • Controleer regelmatig de siliconen kitvoegen. Bij slijtage kunnen deze lekken veroorzaken.
 • Maak de sifon regelmatig schoon en verwijder haren uit de afvoer. Zo voorkom je verstoppingen.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
De lavabo, het bad en /of de douche staat los, is kapot of weg. De huurder
De stop van de lavabo of het bad is los, kapot of weg. De huurder
De stang van de douche, het gordijn van de douche, de spiegel of de rekjes staan los, zijn kapot of weg. De huurder
Er is een verstopping door bijvoorbeeld etensresten, etensresten, olie of vetten. De huurder 
Er is waterschade omdat de siliconen rondom de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen versleten zijn. De Noorderkempen of de huurder *
Er is geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis of sifon. De Noorderkempen of de huurder *
Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen. De Noorderkempen
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie. De Noorderkempen
Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon. De Noorderkempen of de huurder *

* | Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door ons gedragen. De normale slijtage is deze die voortkomt uit het normaal gebruik. Kosten voor herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan jou als huurder, zullen aan jou teruggevraagd worden. De herstellingen zelf gebeuren wel steeds door ons.

 

Loodgieterij & kranen

Onderhoud

 • Leeg de leidingen van je buitenkraantje om ze tegen vorst te beschermen. Je doet dit best net voor de vorstperiode start.
 • Ontkalk kranen regelmatig met azijn. Vergeet ook de straalregelaar (het zeefje) niet.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
Er is schade door oxidatie door het achterlaten van vochtige voorwerpen (bijvoorbeeld een washandje). De huurder
De afvoerbuis is verstopt. De huurder
Kranen, flexibels of sproeiers zijn versleten. De Noorderkempen
De sanitaire buizen zijn kapot ten gevolge van ouderdom of slijtage. De Noorderkempen
De kraan is versleten en verouderd. De Noorderkempen
De afvoerbuis is kapot. De Noorderkempen
De kraan lekt of zit vast door kalk. De huurder
Het zeefje van de kraan is verstopt door kalk. De huurder
De kraan staat los of draait door. De huurder

Tip! Is er een defect aan de hoofdkraan of de watermeter? Verwittig dan de watermaatschappij Pidpa.

Opgelet! Verbreek nooit het loodje aan de watermeter. Je kan hiervoor een boete krijgen.

 

Riolering

Onderhoud

 • Reinig jaarlijks de putjes.
 • Hou het rooster vrij.
 • Gebruik vloeibare wasproducten.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet. De huurder
Er is geurhinder bij de wc door het leegzuigen van de sifon. De Noorderkempen
Er is een lek in de waterleiding achter de teller. De Noorderkempen
Er is een verstopping door een breuk onder de grond. De Noorderkempen
De rubber aan de afvoer is verduurd (versleten door ouderdom). De Noorderkempen
De wc is versleten en verouderd. De Noorderkempen

 

Spiegels

Onderhoud

 • Was en bescherm (door voldoende verluchting) de spielgel bij vorming van waterdamp, zowel in de keuken als in de badkamer.
 • Wrijf steeds de spiegel droog na dampaanslag.

 

Herstelling
Dit gaat enkel over de spiegels die eigendom zijn van de De Noorderkempen. Deze zijn opgenomen in de plaatsbeschrijving van je woning.

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
De spiegel is gebarsten of gebroken. De huurder
Er zijn vlekken op de spiegel. De huurder
De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg. De huurder
De spiegel is versleten. De Noorderkempen

 

Waterleiding

Onderhoud

 • Isoleer de waterleiding bij kans op vorst.
 • Schilder de buizen die bereikbaar zijn, zodat ze niet roesten.
 • Sluit altijd de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent.
 • Draai de hoofdkraan van het water en de kraantjes bij de watermeter twee maal per jaar volledig dicht en dan weer open. Zo blijven de rubberen ringen (joints) van de kranen soepel en vermijd je waterverlies.
 • Draai de Shell-kraantjes (= de stopkraantjes op waterleiding) aan de sanitaire toestellen regelmatig open en dicht, zodat ze niet vastroesten of dichtkalken. Zo kunnen ze ook steeds gesloten worden in geval van een lek of een vervanging.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
Er is een lek bij een waterleiding waar je bij kan. De huurder
Er is een lek na de waterteller, onder de grond of in de muur. De Noorderkempen

 

WC

Onderhoud

 • Reinig elke dag je toilet.
 • Opgelet! Gooi nooit olie, maandverbanden, tampons, sigarettenpeuken of resten van eten in het toilet. Dit kan voor verstopping zorgen. Ook natte doekjes en vochtig toiletpapier horen thuis in de vuilbak, niet in het toilet.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
Er is een verstopping door bijvoorbeeld papier, een wc-blokje, olie of vet. De huurder
De wc-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of is weg. De Noorderkempen of de huurder *
Het water in de wc blijft doorlopen door een defect aan de vlotter. De Noorderkempen of de huurder *
De wc-bak vult niet meer (helemaal) met water. De Noorderkempen of de huurder *
Het rubber aan de afvoer is verduurd. De Noorderkempen
Er is een defect aan de wc-bril. De huurder

* | Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door ons gedragen. De normale slijtage is deze die voortkomt uit het normaal gebruik. Kosten voor herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan jou als huurder, zullen aan jou teruggevraagd worden. De herstellingen zelf gebeuren wel steeds door ons.