Is je inkomen gedaald door de coronamaatregelen?

Dan kan je een aanpassing van je huurprijs aanvragen. Jouw gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor de berekening van je huurprijs.

 

Hoe vraag je een aanpassing van de huurprijs aan?

  • Stuur ons een attest of bewijs (bijvoorbeeld van de RVA, je werkgever, de bank, uitbetalingsinstelling of mutualiteit) waaruit blijkt dat jouw inkomen daalde door de coronamaatregelen of door ziekteverlof door het coronavirus. Dit moet een attest of bewijs zijn van de laatste maand.
  • Bezorg ons ook de bewijzen van jouw inkomen waarop we jouw huidig inkomen kunnen berekenen.
  • Heb je nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand (bijvoorbeeld: je hebt nog drie dagen gewerkt in februari en bent de rest van de maand afwezig geweest door corona)? Dan moet je ook je loonfiche van die maand bezorgen.
  • Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van hun inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering...).
  • Stuur ons alle documenten per post of via mail naar Lotte of Sanne van de huurdienst.

 

Wat doen wij?

Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of per mail.

 

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?

Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing.