Wat vraagt De Noorderkempen in de plaats?

Woonzekerheid

In de woning die je aan De Noorderkempen verhuurt, komen sociale huurders wonen. Dit zijn mensen die vaak lang hebben moeten wachten op een betaalbare woning. We willen hen dan ook graag wat zekerheid bieden. Daarom is het niet mogelijk om de woning of het appartement dat je aan ons wilt verhuren, op te zeggen zonder enig motief.

Het is wel mogelijk om de woning op te zeggen voor eigen gebruik of als je de woning wilt verbouwen. In beide situaties geldt er een opzegtermijn van zes maanden. Er zijn ook telkens een aantal voorwaarden. Indien gewenst kan je hierover meer informatie opvragen bij ons.

 

Betaalbare huurprijs

  • De Noorderkempen vraagt aan jou een betaalbare huurprijs. De prijs die je krijgt voor jouw woning is afhankelijk van de marktwaarde. Om de huurprijs te berekenen, hanteren we de volgende formule: marktwaarde - 15 à 20%. Deze prijs ligt dus lager dan wanneer je je woning op de particuliere markt zou verhuren. Maar hierdoor heb je wel de zekerheid dat de huurprijs maandelijks op jouw rekening staat. Wanneer je verhuurt op de privémarkt en je hebt te maken met een wanbetaler, verlies je al snel enkele maanden huur en bovendien zal je ook instaan voor de gerechtskosten en kosten van de deurwaarder indien de huurder niet kan betalen of verdween met de noorderzon. Er zijn ook nog tal van andere voordelen die je in de plaats krijgt voor deze lagere huurprijs.
  • De huurprijs die wij aan jou betalen, moeten we ook vragen aan de uiteindelijke bewoners van de woning. De huurders die in de woning gaan wonen, zullen recht hebben op een huursubsidie. Om deze huursubsidie te behouden, zijn er maximumprijzen voor de huur. We zorgen er dus voor dat de huurprijs deze grens niet overschrijdt, zodat de bewoners het recht op een huursubsidie behouden.
  • Wanneer de woning een gunstig EPC-attest heeft, kan de huurprijs jaarlijks automatisch geïndexeerd worden. De Vlaamse regering besliste in oktober 2022 om de indexering van de huurprijzen te koppelen aan het EPC-label van de woning. Het EPC-label van je woning bepaalt met andere woorden welke formule we mogen gebruiken om de huurprijs te indexeren. Meer informatie hierover kan je opvragen bij Fleur

 

Conforme woning

Woningen die De Noorderkempen inhuurt, moeten voldoen aan de normen die zijn opgelegd door de Vlaamse Wooncode. Voor de verhuring zal er een conformiteitsonderzoek plaats vinden door IOK. Als de woning voldoet aan alle normen, wordt er een conformiteitsattest afgeleverd dat voor 10 jaar geldig is. Dit conformiteitsattest is een voorwaarde om je woning te kunnen verhuren aan een woonmaatschappij.

Wil je alvast weten waaraan je woning moet voldoen? Dat vind je in het document 'Technische richtlijnen' (pdf - 869kB).

 

Vrijwaring huurwaarborg

De Noorderkempen zal geen huurwaarborg aan jou betalen. Door de uitgebreide plaatsbeschrijving en de zekerheid dat je maandelijks de huurbetalingen ontvangt, heb je de garantie dat er geen huurwaarborg dient aangesproken te worden bij het einde van de huurovereenkomst.