Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Er zijn vier voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een erfpachtwoning, een sociale kavel of een sociale koopwoning. Deze voorwaarden zijn hetzelfde voor de drie vormen van sociale eigendomsverwerving.

Eens je een woning in erfpacht neemt, of een grond of woning aankoopt, moet je aan een aantal verplichtingen voldoen.

Het is goed dat je dit al weet van bij je inschrijving, dus lees deze verplichtingen zeker eens na.