Wat moet ik doen als mijn gezin verandert?

Als de samenstelling van je gezin verandert en als dit een invloed heeft op je inschrijving, laat het ons dan weten. Dan passen we je aanvraag aan.

 

Mijn gezin wordt groter of kleiner.

Dit heeft geen invloed op je inschrijving. De bezettingsnorm is niet van toepassing bij erfpachtwoningen of koopprojecten. Dit betekent dat je voor elke erfpachtwoning, kavel of sociale koopwoning in aanmerking kan komen, ongeacht de grootte van de grond of woning.

Ben je alleen ingeschreven en heb je een nieuwe partner? Als de partner mee ingeschreven wilt worden, dan kan je samen bij ons langskomen en dan kan je partner toegevoegd worden aan de kandidatuur.

 

Mijn partner en ik gaan uit elkaar.

Je bent samen met je partner ingeschreven en hebt dus één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn. Dan heb je twee keuzes:

  • Alleen jij of je partner blijft kandidaat: dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
  • Je wilt allebei kandidaat blijven: dan kan slechts één persoon het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. Dat is automatisch diegene die als eerste persoon is ingevuld op het inschrijvingsformulier. De andere persoon (ingeschreven onder 'optioneel | partner') krijgt ook een inschrijvingsformulier, gevormd door de datum waarop jullie samen waren ingeschreven. 

Voorbeeld 1 | Gunter & Dirk zijn een koppel en hebben zich samen ingeschreven als kandidaat-erfpachtnemers op 10 mei 2018. Ze hebben daarbij Gunter ingeschreven als eerste persoon, wat betekent dat de inschrijving op zijn naam staat. Dirk staat mee ingeschreven als partner. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een erfpachtwoning. Gunter behoudt dan - als referentiepersoon - het inschrijvingsnummer (bijvoorbeeld 2018051001). Dirk krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door dezelfde datum, maar met het laatste volgnummer van die dag (bijvoorbeeld 2018051002).

Voorbeeld 2 | Joris & Alima zijn een koppel. Alima is ingeschreven als kandidaat-koper op 5 augustus 2018. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2018. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een koopwoning. Alima was de eerste kandidaat-koper en behoudt dus het inschrijvingsnummer (bijvoorbeeld 201808051). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (bijvoorbeeld 201810153). Op 15 oktober 2018 waren er nog twee inschrijvingen, waardoor het laatste nummer van Joris 3 wordt.