Wat is mijn plaats op de wachtlijst?

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor de gronden en/of woningen in de gemeente waarvoor je gekozen hebt.

Nu zit je in een wachttijd tot je een grond/ woning van jouw keuze in erfpacht kunt nemen of kunt aankopen. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een grond/ woning gelijkaardig aan jouw keuze in erfpacht geven of te koop aanbieden aan kandidaten die vroeger ingeschreven zijn of kandidaten die een ander type voorrang genieten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de grond/ woning te komen bekijken.

 

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen. Dit is afhankelijk van het aantal projecten in die gemeente. Weet dat dit wellicht een aantal jaar zal duren. Je kan wel bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat en of er nieuwe projecten komen. Hou er rekening mee dat deze plaats kan veranderen als je geen voorrang hebt voor die bepaalde gemeente.

 

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht. Je verwittigt ons binnen de maand nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en dat je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.