Wat moet ik doen als mijn gezin verandert?

Als de samenstelling van je gezin verandert, laat het ons dan binnen de maand weten. Dan passen we je aanvraag aan.

 

Mijn gezin wordt groter of kleiner.

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen als je gezin groter of kleiner wordt. 

 

Mijn partner en ik gaan uit elkaar.

Je bent samen met je partner ingeschreven en hebt dus één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn. Dan heb je twee keuzes: 

  • Alleen jij of je partner blijft kandidaat: dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
  • Je wilt allebei kandidaat blijven: dan kan slechts één persoon het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. Dat is automatisch diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder (dat staat op het inschrijvingsformulier). De andere persoon krijgt ook een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop jullie samen waren ingeschreven.

Voorbeeld 1 | Gunter & Dirk zijn een koppel en hebben zich samen ingeschreven als kandidaat-huurder op 10 mei 2018. Ze hebben daarbij Gunter ingeschreven als referentiehuurder, wat betekent dat de inschrijving op zijn naam staat. Dirk staat mee ingeschreven als partner. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Gunter behoudt dan - als referentiehuurder - het inschrijvingsnummer (bijvoorbeeld 201805101). Dirk krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door dezelfde datum maar met het laatste volgnummer van die dag (bijvoorbeeld 201805102).

Voorbeeld 2 | Joris & Alima zijn een koppel. Alima is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2018. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2018. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Alima was de referentiehuurder en behoudt dus het inschrijvingsnummer (bijvoorbeeld 201808051). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (bijvoorbeeld 201810153). Op 15 oktober 2018 waren er nog twee inschrijvingen, waardoor het laatste nummer van Joris 3 wordt.