Wat is mijn plaats op de wachtlijst?

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor de woningen waarvoor je gekozen hebt. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen de woningtypes waarvoor je in aanmerking komt.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

 

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen. Weet dat dit wellicht een aantal jaar zal duren. Je kan wel bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat. Hou er rekening mee dat deze plaats kan veranderen.

 

Hoe komt het dat ik achteruit ga op de wachtlijst?

Het kan gebeuren dat er ineens iemand voor jou komt te staan op de wachtlijst. We geven hieronder een aantal voorbeelden:

  • Voorbeeld 1 | Iemand woonde - in tegenstelling tot jijzelf - nog geen vijf jaar in de gemeente van jouw keuze (bijvoorbeeld Hoogstraten). Jij stond dus voor die persoon op de wachtlijst. Na een tijd woont die kandidaat-huurder wel vijf jaar onafgebroken in Hoogstraten en heeft die dus ook recht op de prioriteit 'lokale binding'. Die komt dan voor jou te staan op de wachtlijst omdat die vroeger was ingeschreven. 
  • Voorbeeld 2 | Een gezin zonder kinderen staat ingeschreven voor woningen met drie slaapkamers. Jij hebt één kind of twee kinderen en staat dus hoger op de wachtlijst omdat woningen met drie slaapkamers bestemd zijn voor gezinnen met kinderen. Het gezin krijgt echter een kindje. Hierdoor krijgen zij ook voorrang voor woningen met drie slaapkamers. Ze komen boven jou te staan als het gezin vroeger ingeschreven was.
  • Voorbeeld 3 | Een kandidaat is 64 jaar en is ingeschreven voor een bejaardenwoning. Hiervoor krijg je voorrang als je 65 jaar bent of meer. Jij bent 66 jaar en staat dus hoger op de wachtlijst dan de kandidaat van 64 jaar, ook al is die al langer ingeschreven. De kandidaat wordt 65 jaar en krijgt op dat moment ook voorrang omwille van de leeftijd. Die komt dan voor jou te staan omdat die vroeger was ingeschreven.

 

Wijzigingen altijd doorgeven

Je kan jouw dossier op elk moment aanpassen in het centraal inschrijvingsregister.

  • Je kan bijvoorbeeld kiezen om niet meer te kandideren voor een sociale woning in een bepaalde gemeente of regio. Je kan ook kiezen om bijvoorbeeld niet meer in te schrijven voor een huis, maar enkel nog voor een appartement. Houd dit goed bij in je dossier, zodat je geen aanbod krijgt waarvoor je niet (meer) in aanmerking wenst te komen. Anders kan dit leiden tot een ongegronde weigering.
  • Kreeg je een kindje of gaat er iemand niet meer mee verhuizen naar de sociale woning? Pas jouw gezinssamenstelling dan zo snel mogelijk aan. Zo kunnen we jou de meest gepaste woning aanbieden voor jouw gezin. Dit kan ook invloed hebben op je plaats op de wachtlijst.
  • BELANGRIJK! Laat het ons weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht. Je verwittigt ons binnen de maand nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

 

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning in jouw gemeente en huur je ondertussen een private woning? Dan kan je misschien een maandelijkse huurpremie krijgen. Dat is een financiële tegemoetkoming die je helpt om te huren op de private markt.

Je moet aan een paar voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen

Het Agentschap Wonen in Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op als je in aanmerking komt voor de premie.