Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties. We sommen ze hieronder op.

  • Je accepteerde een sociale woning. Je gaat dus verhuizen naar een woning van De Noorderkempen.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisatie van de wachtlijst.
  • Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond. 
  • Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  • Je weigert twee keer een gepaste woning. Of je reageert tweemaal niet op onze brieven als je een woning aanbieden.

 

Je kan ook zelf vragen dat we je schrappen van de wachtlijst. Je stuurt ons hiervoor een brief. Ons adres vind je op de pagina 'Contacteer ons'.