Wat als ik iets wil bijbouwen of veranderen?

Je moet na je huurperiode je woning teruggeven in de oorspronkelijke staat. Dit staat omschreven in de plaatsbeschrijving die je kreeg bij het begin van je huurperiode.

Wil je toch aanpassingen doen, zoals een tuinhuis, een afdak, een veranda of een hok voor je huisdier plaatsen? Dan moet je voor zo een verandering vooraf onze toestemming vragen. Enkel als je toestemming krijgt, mag je dat plaatsen.

We geven een samenvatting van de richtlijnen die we hanteren. Uiteraard bekijken we elke situatie afzonderlijk en wordt elke aanvraag bekeken door alle diensten van De Noorderkempen.

 

Belangrijk om te weten!

  • Indien je meerdere aanvragen voor dezelfde woning doet, dan onderzoeken we welke invloed de combinatie van die constructies zal hebben op de tuin en de omgeving. Bijvoorbeeld: als je een aanvraag doet voor een hondenhok, een volière en een prieel, wat kan dan het gevolg zijn naar overlast of zichtbaarheid toe?
  • Zolang jij in de woning woont, ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de geplaatste bijkomende constructies. Je kan hiervoor dus geen beroep doen op onze technische dienst voor de herstelling en/of het onderhoud ervan.
  • Als je ooit uit de woning verhuist, moeten alle bijkomende constructies opnieuw verwijderd worden! Alles moet dan terug in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Dit geldt ook voor de doorboringen die je eventueel gedaan hebt in functie van een bijkomende constructie. Als je dit niet doet, zullen wij dit laten herstellen en de kosten aan jou terugvorderen.
  • Als je de voorschriften niet naleeft, kunnen wij eisen om alles terug in de oorspronkelijke staat te herstellen, zowel tijdens je huurperiode als bij je vertrek.

 

Hoe aanvragen?

Vul het formulier 'Aanvraag bijkomende constructie' (pdf - 129kB) in en stuur het naar de medewerkers van de technische dienst. Zorg dat je aanvraag volledig én ondertekend is.

Je zal van ons binnen de 14 dagen een antwoord krijgen. Enkel als je goedkeuring krijgt, mag je de aangevraagde constructie plaatsen.

Als we je aanvraag met meerdere diensten van De Noorderkempen moeten bekijken, dan kan het wat langer duren alvorens je antwoord krijgt. Uiterlijk binnen de zes weken ontvang je een reactie van ons.

Richtlijnen per type constructie

Kijk ook zeker naar de uitzonderingen per gemeente alvorens je een aanvraag doet.