Wat moet ik doen als mijn gezin verandert?

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. De grootte van je gezin bepaalt ook welke woning best bij je gezin past.

 

Wat laat je zeker weten?

Breng ons binnen de maand op de hoogte in volgende situaties:

  • Er is een kindje geboren.
  • Een kind of een andere bewoner verlaat de woning (bijvoorbeeld: je kind gaat alleen wonen).
  • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
  • Er is iemand overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen.

 

Duurzame & tijdelijke bijwoning

Je vraagt elke bijwoning best aan voor dat die persoon bij je komt wonen! Enkel als je toestemming krijgt, mag deze persoon bij je komen wonen. Er zijn twee soorten bijwoning:

  • Duurzame bijwoning: de persoon komt voor een langere periode bij je wonen. Het inkomen van deze persoon telt mee voor de huurprijs, tenzij het terugkerende kinderen zijn waarvoor je kinderbijslag trekt. Je krijgt een nieuwe huurprijs van ons opgestuurd als we toestemming geven voor de bijwoning.
  • Tijdelijke bijwoning: de persoon komt voor een beperkte periode bij je wonen. Dit heeft geen invloed op je huurprijs. Onze medewerkers van de huurdienst bespreken samen met jou de termijn voor deze tijdelijke bijwoner. Woont de persoon nog steeds bij je na afloop van de afgesproken termijn? Dan zal de bijwoning overgaan naar een duurzamen bijwoning (en wordt het inkomen van deze persoon dus meegeteld in de berekening van de huurprijs).

 

Voorwaarden voor bijwoning

Als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont of als je een feitelijke partner hebt met wie je één jaar samenwoont in je sociale woning, dan geldt het volgende:

  • Jullie moeten samen voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning.
  • Je woning mag niet te klein worden.
  • Je partner of echtgenoot wordt van rechtswege huurder.

 

Alle andere personen die komen bijwonen, moeten niet voldoen aan voorwaarden. Ze worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst tekenen. Ze hebben ook geen woonrecht. Hun inkomen telt wel mee voor de huurprijs, behalve als ze tijdelijk komen bijwonen of als het kinderen zijn waarvoor je kinderbijslag trekt. Je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoning melden. Als de woning toch te klein wordt, en de persoon vertrekt niet binnen een door ons opgelegde termijn, kunnen we jouw huurovereenkomst opzeggen.

Als je een duurzame bijwoning niet meldt en wij merken dit op in de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, dan wordt de bijwoning met terugwerkende kracht aangepast vanaf de datum van bijwoning. Het kan dan zijn dat je extra moet betalen voor de maanden dat die persoon al bij jou woont.