Wonen in de Noorderkempen

zoek:

Verhaalrecht

 

Voor de hierna vermelde beslissingen van de verhuurder kan de kandidaat-huurder die zich benadeeld acht door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder.

  1. de beslissing om een woning toe te wijzen aan een ander kandidaat-huurder;
  2. de beslissing om geen afwijking op de toewijzingsregels of het inkomen toe te staan;
  3. de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het inschrijvingsregister;
  4. de beslissing om de toewijzing van een woning aan de kandidaat-huurder te weigeren;
  5. de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven;
  6. de beslissing om een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden;
  7. de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder voor een bepaalde woningkeuze te weigeren;
  8. de beslissing om de kandidaat-huurder niet op te nemen voor een huurpremie;
  9. de beslissing om de redenen die een kandidaat-huurder opgeeft om een aanbod te weigeren niet als gegrond te beschouwen;

Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen de dertig dagen na de melding van de beslissing, behalve in het geval vermeld in het eerste lid, 1. In dat geval moet hij de beoordeling binnen een jaar na de datum van de betwiste toewijzing vragen.

De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid en bezorgt zijn beoordeling aan de verhuurder en aan de betrokkene binnen dertig dagen vanaf de datum van afgifte op de post van de aangetekende brief van betrokkene. Als de toezichthouder het verhaal gegrond beoordeelt, betekent de verhuurder zijn nieuwe gemotiveerde beslissing aan de betrokkene binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder, en bezorgt op diezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder en, in het geval, vermeld in het eerste lid, 7, aan het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen.

Als iemand het verhaalrecht wilt gebruiken, bezorgt hij/zij een aangetekend schrijven met voldoende motivatie aan :

AGENTSCHAP INSPECTIE RWO

​Aan de Toezichthouders

​Havenlaan 88 bus 22

1000 BRUSSEL

​Telefoon: 02-553 22 00

Fax: 02-553 22 35

Email: toezicht@rwo.vlaanderen.be

CONTACT

Adres:Kweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon:
Fax:
014-63 95 95
014-63 95 92

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u – 18u
Dinsdag10u – 12u
Woensdag10u – 12u
Donderdag10u – 12u
Vrijdag10u – 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.