Wonen in de Noorderkempen

zoek:

Toewijzing

Wat bepaalt welke kandidaat-huurder in aanmerking komt?

Wanneer een woning vrij komt, moet worden bepaald aan welke kandidaat-huurder men de woning zal toewijzen. Bij het nemen van dergelijke beslissing dient “De Noorderkempen” een aantal spelregels te volgen voor elke toewijzing.

Een lijst met chronologische volgorde van inschrijving en prioriteitscodes

Vanuit de dienst verhuringen wordt eerst een lijst afgedrukt van alle kandidaat-huurders die zich voor de vrijkomende woning hebben ingeschreven. Op die lijst staat iedereen vermeld, volgens de chronologische volgorde van inschrijving en met zijn prioriteitscodes.

Een voorstel van toewijzing op basis van de lijst en met toepassing van de voorrangsregels

De dienst verhuringen zal op basis van bovengenoemde lijst een voorstel van toewijzing opmaken. Dat doet ze door regels toe te passen die beschreven zijn in : het Nieuw Kaderbesluit Sociale Verhuring van de Vlaamse Regering, dat het sociale huurstelsel reglementeert en in het Intern Huurreglement van “De Noorderkempen”.

Wat betekent dit nu concreet?

De chronologische volgorde van inschrijving blijft het hoofdprincipe, maar wordt gecorrigeerd en aangevuld door de voorrangsregels toe te passen.

OPGELET!

Bij de toewijzing wordt de echtgeno(o)t(e) van de kandidaat-huurder niet mee in aanmerking genomen voor de aftoetsing van de toelatingsvoorwaarden:

  • als er een vordering tot echtscheiding is ingesteld;
  • als er een gegronde reden wordt aangevoerd voor het niet instellen van een vordering tot echtscheiding;
  • als er een vermoeden van afwezigheid als vermeld in art. 112 van het Burgelijk Wetboek is vastgesteld.

Bent u de gelukkige?

De eerste kandidaten die, na toepassing van de voorrangsregels, op de lijst voorkomen, worden aangeschreven met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in de vrijgekomen woning. Let wel: dit betekent niet noodzakelijk dat de woning ook automatisch aan u zal worden toegekend indien u ja zegt. Er is immers maar één woning toe te kennen. Wie eerste op de ranglijst van toekenning staat blijft natuurlijk eerste, maar als nr. 1 en 2 bijvoorbeeld weigerden, kan men op die manier de nr. 3 die misschien wel positief geantwoord heeft veel vlugger dan vroeger de woning toekennen.

De woning wordt definitief toegewezen

Op basis van de teruggekeerde antwoorden van de eerste kandidaat-huurders wordt een definitieve volgorde van toekenning opgemaakt en het toewijzingscomité wijst toe.

De eerste kandidaat-huurder wordt aangeschreven om de administratieve formaliteiten te vervullen.

OPGELET!

ZEG NOOIT UW HUIDIGE HUUROVEREENKOMST OP TOT WANNEER U EEN SCHRIFTELIJKE TOEWIJZING VAN DE NOORDERKEMPEN HEEFT ONTVANGEN

CONTACTEER ONS

Adres:Kweekstraat 4B
2330 Merksplas
Tel:
Fax:
014 63 95 95
014 63 95 92

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u00 – 18u00
Dinsdag10u00 – 12u00
Woensdag10u00 – 12u00
Donderdag10u00 – 12u00
Vrijdag10u00 – 12u00

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.