Wonen in de Noorderkempen

zoek:

Ingeschreven…en nu?

Hoe lang moet ik wachten op de toewijzing van een woning?

Je bent ingeschreven in het ‘inschrijvingsregister’ van de De Noorderkempen. We kunnen je echter niet onmiddellijk een woning toewijzen. De Noorderkempen heeft een lange wachtlijst, want er zijn veel mensen die net als jij een woning vragen. De vraag naar sociale woningen is veel groter dan het aanbod waarover wij beschikken. Zonder je te willen ontmoedigen, vermelden we toch even dat een wachttijd van gemiddeld 3 tot 6 jaar geen uitzondering is. Geen prettig vooruitzicht, dat beseffen we maar al te goed. Maar we willen je ook geen valse hoop geven.

Hoelang je zal moeten wachten, kan niet op voorhand gezegd worden. Dit hangt niet alleen af van de chronologische volgorde van inschrijvingen, maar wordt ook sterk beïnvloed door factoren zoals:

 • De grootte van het gezin | de rationele bezetting | woonbezettingsnorm

De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen. De Noorderkempen houdt hierbij rekening met maatschappelijke evoluties. Bijvoorbeeld: ben je een alleenstaande ouder met 1 kind, dan kom je volgens de rationele bezetting zowel in aanmerking voor een woning met 2 als met 3 slaapkamers.

Voor woningen met 4 en 5 slaapkamers wordt de regel “+1 slaapkamer” niet toegepast.

 • Het toepassen van de absolute en specifieke voorrangsregels

Deze voorrangsregels vind je terug in ons intern huurreglement (zie ”Documenten” bovenaan).

 • De keuzes die je maakte op het keuzeformulier

Een brede keuze verhoogt de kans dat er een woning van jouw voorkeur sneller vrijkomt. Met een beperkte keuze verkleinen jekansen al snel.

 • Het aantal kandidaat-huurders dat zich net als jou voor dezelfde wijken/ straten of types heeft ingeschreven
 • Het aantal nieuwe sociale appartementen/ woningen dat gebouwd wordt in de betreffende gemeenten van jouw keuze

BELANGRIJK!

 • De (kandidaat-)huurder heeft een meldingsplicht
 • Adreswijzigingen (adres en correspondentieadres) en wijzigingen in je gezinstoestand moeten altijd binnen een maand na de wijziging schriftelijk gemeld worden aan De Noorderkempen. Deze wijzigingen niet tijdig melden wordt immers beschouwd als een ernstige tekortkoming.
 • De kandidaat-huurder kan het openbaar inschrijvingsregister (zonder persoonsgegevens) elke woensdag tussen 10u en 12u inkijken op het kantoor van De Noorderkempen (Kweekstraat 4b | 2330 Merksplas).

 

Actualisatie

Minstens in elk oneven jaar zal De Noorderkempen een controle uitvoeren op alle binnengekomen aanvragen. Deze controle wordt de “actualisatie” genoemd.

Wat gebeurt er bij de actualisatie?

De Noorderkempen schrijft de kandidaat-huurders die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven aan met de vraag hun kandidatuur te hernieuwen door hun nieuwe gegevens te bezorgen. Je hebt ook de mogelijkheid om je keuzes aan te passen/ te wijzigen. Neem in dat geval contact met ons op!

Wat moet je doen?

Het gevraagde moet vóór de opgegeven datum aan de De Noorderkempen bezorgd worden. Indien je niet reageert op deze oproep, wordt je aanvraag geschrapt uit de registers van de kandidaat-huurders.

 

Wanneer wordt mijn inschrijving geschrapt van de lijst?

De schrappingsgronden vind je terug in het intern huurreglement (zie ‘Documenten’ bovenaan).

Je kandidatuur wordt geschrapt uit de lijst als…

 • ​…je een woning van De Noorderkempen aanvaardt → in dat geval word je huurder bij De Noorderkempen
 • …je niet reageert op onze oproep tot actualisatie.
 • …je niet voldoet aan de inkomensvoorwaarden.
 • …je tweemaal een aanbod weigert.

Je wordt door De Noorderkempen schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping.

CONTACT
AdresKweekstraat 4b
2330 Merksplas
Telefoon
Fax
014-63 95 95
014-63 95 92

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u – 18u
Dinsdag10u – 12u
Woensdag10u – 12u
Donderdag10u – 12u
Vrijdag10u – 12u

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.