Wonen in de Noorderkempen

zoek:

FAQ

Een geplande gezinshereniging

Bij een geplande gezinshereniging wordt u geacht zich in te schrijven voor een woning die voldoet aan de rationele bezetting waarbij er rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling na de gezinshereniging.

Indien u gezinsleden heeft in het buitenland, dient u ons hiervan op het ogenblik van de inschrijving op de hoogte te brengen. U kan immers enkel worden ingeschreven voor de woningen die geschikt zijn om met het voltallige gezin te bewonen.

Als op het ogenblik van mogelijke toewijzing vastgesteld wordt dat de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden en dat de woning dus niet effectief rationeel bezet kan worden, wordt er gekeken naar de feitelijke bezetting. Er zal dan een woning die aan uw huidige gezinssamenstelling aangepast is, worden toegewezen met inachtneming van de voorrangsregels.

Zodra de gezinshereniging plaatsvindt, zal u een woning voor de nieuwe gezinssamenstelling worden toegewezen via de voorrangsregel ‘interne mutatie’.

Kan ik een aangeboden woning vooraf bezoeken?

Natuurlijk, dat is toch de bedoeling. Als huurder hebt u het recht te weten waaraan u begint. Als het over nieuwe woningen gaat, moet dit via “De Noorderkempen” geregeld worden.

In principe moet de woning die opgezegd werd, voor bezoek wekelijks beschikbaar zijn gedurende 2 dagen per week en twee opeenvolgende uren per dag. Elke partij, “De Noorderkempen” en de vertrekkende huurder, bepaalt één van deze twee dagen en uren. In de praktijk is het meestal zo dat de vertrekkende huurder en kandidaat-huurder tot een afspraak komen die hen het beste past.

Houd er rekening mee dat er maar een beperkte tijd (15 dagen) is om te beslissen of u de woning zult aanvaarden of niet.

Moet ik de pensioenleeftijd bereikt hebben om een bejaardenwoning aan te vragen?

Bejaardenwoningen en –flats zijn in principe bestemd voor de huisvesting van de doelgroep ”ouderen“. “De Noorderkempen” zal daarom de vrijgekomen bejaardenwoningen toewijzen aan kandidaat-huurders waarvan minstens één van de partners minstens 65 jaar is op het moment van de toewijzing.

Welke woning zijn voorbehouden voor de doelgroep “ouderen” –> zie het intern huurreglement, punt 19.

Kom ik in aanmerking voor een aangepaste woning?

Onze maatschappij heeft slechts een beperkt aantal aangepaste woningen voor huurders met een fysieke beperking. Enkel indien de kandidaat-huurder of het gezinslid beschikt over een attest invaliditeit dat de beperking van de mobiliteit bevestigt, (vb. handicap onderste ledematen,…) komt hij prioritair in aanmerking voor deze woningen.

De huurder is verplicht om in te stemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de woning aangepast is een de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap, en niet langer bewoond wordt door een persoon die daar nood aan heeft. De verhuurder kan een gemotiveerde afwijkingt toestaan.

BESTAAN ER NOG ANDERE SPECIFIEKE DOELGROEPEN?

Ja, er zijn nog andere specifieke doelgroepen in Arendonk, Hoogstraten en in Ravels. Kijk hiervoor naar het intern huurreglement, punt 20.

CONTACTEER ONS

Adres:Kweekstraat 4B
2330 Merksplas
Tel:
Fax:
014 63 95 95
014 63 95 92

 Contacteer ons 

OPENINGSUREN

Maandag16u00 – 18u00
Dinsdag10u00 – 12u00
Woensdag10u00 – 12u00
Donderdag10u00 – 12u00
Vrijdag10u00 – 12u00

Klik hier om de uitzonderlijke sluitingsdagen te bekijken.